Foto: Mareike Tocha

Anna begins (I)

2012
Siebdruck auf Karton
158.5 x 118.5 cm
Christina Kramer
Christina Kramer
L

#Papier #Siebdruck #Size_L

 
Christina Kramer